pergamenŘemesla / Slova, zkratky a rčení

[Latina < podle města Pergamon], suchá čistá odtučněná holina z kůží ovcí a koz, hladce obroušená, nakřídovaná a hlazená. Jako psací látka byl pergamen užíván na Předním východě (Persie) v 6. až 5. století př.n.l. Odtud se jeho použití rozšířilo i do antického Říma, kde byl označován jako membrana, a teprve od 4. století n.l. začal být užíván jako psací látka i v ostatní Evropě, kde byl od 6. století nahrazován levnějším papyrem. Od 14. století pak oběma úspěšně konkuroval papír. V 17. až 18. století nalézal pergamen uplatnění především v knihařství a jako psací látka byl užíván pro významná privilegia. Tuto funkci má pergamen ve výjimečných případech dodnes.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: blanket, chirograf, dorsum, kniha, knižní malba, miniatura, papyrus, plika, špalíček, Tóra.

Reklama: