pedologie[řečtina, pedon, půda], půdoznalectví – vědní obor zabývající se půdou jako přírodním útvarem a základním výrobním prostředkem v zemědělství. I když člověk získával poznatky o půdě již od počátku záměrného na pěstování rostlin, je pedologie poměrně mladý vědní obor. Zpočátku se rozvíjela v rámci geologie, což odpovídalo dřívějšímu pojetí půdy jako horniny a pasívního zdroje minerálních živin. Teprve v 2. polovině 19. století se zásluhou V.V.Dokučajeva počalo uplatňovat pojetí půdy jako samostatného přírodního utvaru, jehož geneze je v zákonitých vztazích k podmínkám geografického prostředí. Principy tohoto učení byly všeobecně převzaty a staly se základem novodobé pedologie. Samostatně se rozvíjejí speciální obory, jako pedologie zemědělská, lesnická, vodohospodářská. Zemědělská pedologie řeší především otázky půdní úrodnosti s cílem intenzifikace a racionalizace rostlinné výroby. Neméně důležité jsou problémy týkající se půdy jako součásti životního prostředí a její ochrany před nepříznivým působením škodlivých civilizačních faktorů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: agropedologie, geomorfologie, Konstantin Dmitrijevič Glinka, kryopedologie, paleopedologie, půdní mechanika, půdní mikromorfologie, zemědělství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: