paleopedologieVědní obor zabývající se půdami, které se vyvíjely v minulých geologických dobách; součást pedologie. Paleopedologie se zabývá většinou půdami pohřbenými a půdními fragmenty, které podlehly vodni nebo větrné erozi. Podle charakteru profilů posuzuje podmínky jejich vzniku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: