pasivní rezistence v Německu 1923



Politická a hospodářská krize v Německu, která byla důsledkem sabotování reparací německým velkoprůmyslem od roku 1922. V roce 1923 došlo k vojenské okupaci Porúří a Lippe francouzským, belgickým a italským vojskem. Tím vznikla tzv. rúrská krize (též zvaná Ruhrkampf – boj o Porúří). Obsazení Porúří narušilo celé německé hospodářství. Cunova vláda vyzvala pracující obsazeného území k pasívní rezistenci, tj. k nerespektování nařízení okupačních úřadů. Hospodářský rozvrat vedl k radikalizaci třídního boje a k pádu Cunovy vlády (12.8.1923). Nová Stresemannova vláda se 26.9.1923 pasívní rezistence vzdala. K vyřešení finanční situace Německa byl vypracován Dawesův plán.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Porúří.

Reklama: