paralaktický úhelAstronomie, úhel, o který se posune blízké těleso proti vzdálenému pozadí v dúsledku změny pozorovacího místa; b) úhel v nautiokém trojúhelníku, který svírá výšková a deklinační kružnice hvězdy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: maximální elongace (digrese).