parafrázeLiteratura

[Řečtina], a) Volné zpracování cizí předlohy. b) Vyjádření stejného děje nebo stejné myšlenky jiným způsobem. Parafrázování dává často autorovi možnost vyslovit se prostřednictvím již hotového textu cizího a konfrontovat systém hodnot (parafráze Halasovy básně Staré ženy s Neumannovými Starými dělníky), nebo volně zpracovat cizí předlohu, téma (B. Mathesius, Zpěvy staré Číny). Ve výtvarném umění bývá parafráze obvykle spojena se změnou techniky provedení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: aluze.