aluze[Latina], narážka – nepřímý odkaz k politickému, historickému, literárnímu nebo jinému kontextu, začleněný do stavby literárního díla. Aluze může být polocitátová, odkazující obvykle k jinému literárnímu dílu volnou parafrází nebo využitím charakteristických prostředků textu, k němuž odkazuje. Například ironická aluze v Halasově verši „pod zemi krásnou, pod zem milovanou“ k verši K. H. Máchy „Ach v zemi krásnou, v zemi milovanou“.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 3. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: annominace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: