pansofie[Pansofie, řečtina], myšlenka univerzální vědy, která by obsáhla všechno lidské vědění (vševěda). J. A. Komenský, který se touto myšlenkou intenzívně zabýval, ji spojoval s obecnou nápravou věcí lidských (všenápravou).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2004
Autor: -red-

Reklama: