panonská oblastPannonicum – fytogeografická oblast ve střední Evropě se subkontinentálně laděným podnebím a poměrně suchomilnou a teplomilnou vegetací; zaujímá Velkou a Malou uherskou nížinu a přilehlé okrsky jižní Moravy a Slovenska; podle staršího pojetí též střední a severozápadní Čechy tvoří exklávu panonská oblast. Převažující formací jsou teplomilné doubravy a smíšené habrové lesy, prostoupené ostrůvky nelesní vegetace teplomilnými trávníky na slunných svazích a slanomilnými trávníky na trvale zamokřených plochách; druhově početná květena obsahuje četné druhy původně z okolí Černého moře a Středozemí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: zoogeografické členění.