doubravaQuercetum – vegetační formace, jejíž dominantní složku tvoří dub (Quercus) . V České republice jsou doubravy rozšířeny nejen na půdách s nízkým obsahem rostlinných živin, ale i na půdách bohatších, kde tvoří, zvláště v teplejších oblastech, přechod ke křovinatým stepním a lučním porostům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 5. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: habřina, kolinní stupeň, macchie, panonská oblast.

Reklama: