Panama

MapaMěsta a obce / Hlavní města

Španělsky Ciudad de Panamá – hlavní město Panamy, provinční a přístavní město ve stejnojmenné provincii. Nachází se u Tichého oceánu nedaleko vjezdu do Panamského průplavu. Má 813 097 obyvatel (2017). Politické, hospodářské a kulturní středisko státu. Průmysl potravinářský, textilní, dřevozpracující, obuvnický, farmářský, papírenský, strojírenský, kosmetiky, cementárenský. Dopravní křižovatka, letiště. Muzea, divadlo, knihovny, archív, akademie. Dvě univerzity (založené v letech 1935 a 1965). Vědecko výzkumné ústavy. Město bylo založeno roku 1519 Španěly na severovýchodě od dnešní Panamy, východiště španělských výprav na tichomořské pobřeží Ameriky, centrum tranzitního obchodu mezi místokrálovstvím Peru a Španělskem (do roku 1746 – otevřena cesta kolem Hoornského mysu). V roce 1671 bylo město dobyto a vypáleno H. Morganem a roku 1673 znovu založeno na dnešním místě. Od roku 1849 nový rozkvět (přes Panamu vedla cesta do Kalifornie v době zlaté horečky). V roce 1855 zde byla otevřena železnice, roku 1914 dostavěn Panamský průplav. Od roku 1903 hlavní město. Stavební památky: kostel ve staré Panamě (v letech 1619-1649), katedrála (v letech 1690-1796).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Henry Morgan, Pedro Arias de Ávila.