PAL[Anglicky, Phase Alternating Line] – sdělovací technika, soustava barevné televize vypracovaná firmou Telefunken v Německu. Je zdokonalením soustavy NTSC. Soustava PAL je plně slučitelná se soustavou černobílé televize, využívá sdílení pásem jalového a barvonosného signálu, princip konstantního jasu, tělevizní kolorimetrii a fyziologického barevného vidění. Nevýhodou je složitější dekódovací zařízení v přijímači.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: NTSC.

Reklama: