NTSCAnglicky National Television System Committee – soustava barevné televize se současným přenosem barev. Soustava NTSC byla vypracována a zavedena do provozu v roce 1954 v USA. Dosahuje úplné slučitelnosti se soustavou černobílé televize. Využívá sdílení pásem jasového a barvonosného signálu, principu konstantního jasu, televizní kolorimetrie a fyziologie barevného vidění. Předností soustavy NTSC je jednoduché řešení přijímače a dobrá slučitelnost. Nevýhodou je citlivost signálu na zkreslení diferenciálním zesílením a diferenciální fází a obtížný magnetický záznam. Viz také PAL, SECAM.

Datum vytvoření: 16. 8. 2006
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: ART.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: