Pakt čtyřPolitologie
Návrh vojensko-politického bloku Velké Británie, Francie, Německa a Itálie, předložený v březnu 1933 B. Mussolinim při návštěvě britského premiéra J. R. MacDonalda v Itálii. Cílem paktu, který podporovaly reakční pravicové kruhy ve Francii a Velké Británii, mělo být „zrovnoprávněni“ Německa ve zbrojeni a koordinace postupu členů Paktu čtyř ve sporných mezinárodních otázkách. Pakt čtyř znamenal faktickou revizi versailleského mírového systému a směřoval k izolaci SSSR v Evropě. 15.7.1933 byl Pakt čtyř podepsán ministry zahraničí v Římě, avšak v důsledku odporu veřejného mínění ve Francii a Velké Británii a pro nesouhlas států Malé dohody a Polska nebyl nakonec ratifikován.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-