padlíMykologie
Biologie, souborné označení pro řád (Erysiphales) vřeckovýtrusých hub a zároveň i označení pro choroby rostlin působené těmito houbami. Padlí jsou biotrofními parazity vyšších rostlin, na jejichž zelených orgánech, například listech, stoncích, vzácně i na plodech, vytvářejí většinou bělavé povlaky mycelia. Nepohlavně se rozmnožují konidiemi. V uzavřených plodnicích tvoří vřecka. Mezi padlí patří například rody Erysiphe, Podosphaera, Sphaerotheca, Microsphaera a Uncinula. Padlí působí hospodářské škody hlavně na obilninách, ovocných stromech a révě vinné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2014
Autor: -red-

Odkazující hesla: Erysiphe, Microsphaera, Oidiom, Podosphaera, Sphaerotheca, Uncinula.

Reklama: