oxosyntézaKatalytická reakce oxidu uhelnatého s olefiny a vodíkem při zvýšené teplotě a tlaku za vzniku aldehydů nebo alkoholů, zejména vyšších.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-