oxid uhelnatýChemie
CO, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch; teplota tání je -204,0 °C, teplota varu -191,5 °C. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen v generátorovém a vodním plynu; má silně redukční vlastnosti. Oxid uhelnatý je značně jedovatý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: důlní plyny, dýchací přístroj, Fischerova-Tropschova syntéza, Hans Tropsch, otrava, oxosyntéza, plyn smíšený, ropa syntetická, zkapalňování uhlí, zplynění tuhých paliv.