oxid siřičitýChemie
SO2, bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, který vzniká spalováním síry na vzduchu nebo pražením sulfidových rud v proudu uzduchu; teplota tání je -72,5 °C, teplota varu -10,0 °C. S vodou snadno reaguje za vzniku kyseliny siřičité.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: atmosférická koroze, chladivo, fumiganty, hydrogensiřičitany, konzervovadla, odasfaltování, pyroferal, solfatára, sulfochlorace, thiosírany.

Reklama: