ovce domácíŽivočišná výroba / Zoologie
Ovis aries – domestikované formy ovce archara, Ovis ammon polil ovce argali, Ovis ammon, ovce kruhorohé, Ovis ammon vignei, a muflona, Ovis musimon, z řádu sudokopytníků, původem ze Střední Asie a mediteránní oblasti. Podle původu se kulturní plemena ovci dělí na dlouhoocasé, tlustoocasé, tlustozadké a krátkoocasé. Podle užitkových vlastností se ovce dělí na tyto typy: vlnový, masný, kombinovaný a mléčný. Ovce jsou nejrozšířenějším druhem domácích zvířat a chovají se v nejrůznějších geografických a klimatických podmínkách téměř po celé zeměkouli. Chov ovcí je důležitým odvětvím živočišné výroby pro produkci vlny (merinové ovce, cigajská ovce, cápovice), masa (berrichon du cher, bleu du maine, dorset down, suffolk), mléka (východofríská ovce, zušlechtěná valaška) kožešin (karakulská ovce) a kůží. V České republice se chovu ovcí věnuje zvýšená pozornost, zvláště v podhorských a horských oblastech, kde využívají pastvu, která se jinými druhy hospodářských zvířat využít nedá.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: ovce, Oxford down, shropshire, žírné merino.

Reklama: