ovceŽivočišná výroba / Zoologie

Ovis – rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi turovitých. Známo je 6 druhů divokých a jeden druh domestikovaný – ovce domácí. Obětní zvíře četných starověkých kultur, pokládajících ovce (jehně, berana) za kulticky čisté. Ve starozákonním kontextu symbol předmětu boží péče, bohatě rozvinutý novozákonními texty (alegorie „ovcí rozptýlených, bez pastýře“, „ztracených ovcí domu Izraelova“ či „ovcí opatrovaných dobrým pastýřem“).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: argali, bleu du maine, cápovice, cheviotská ovce, chlup, churro, edelbajevská ovce, finská ovce, île de France, jehně, kožešinová zvířata, merinové ovce, muflon, ovčín, savci, tahr, Yorský poloostrov.Reklama: