Otto Selz



Biografie / Psychologie
[Selc], Otto. *1888 – †asi 26.8.1943 (v koncentračním táboře), německý psycholog, gestaltista, autor tzv. komplexní domněnky. Na rozdíl od konstelační domněnky G. E. Müllera, chápané Selzem jako výklad myšlení daného zesilováním a potlačováním reprodukčních tendencí při selektivním působení produkčních tendencí vycházejících z cílové představy, Selz předpokládal, že k vytvoření představy či pojmu je nutná nejen okamžitá převaha (konstelace) konkrétních psychických prvků, ale i latentní existence této představy či pojmu v předem vytvořeném komplexu (spontánní „doplňování komplexu“ ve vjemovém poli). Hlavní díla: Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums (K psychol. produktivního myšlení a omylu), Die Gesetze der produktiven und der reproduktiven Geistestütigkeit (Zákon produktivní a reproduktivní duševní činnosti).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: