organuma) technika středověkého improvizovaného vícehlasu (asi od roku 850), dvojhlas užívající zejména kvarty, kvinty, oktávy v paralelním pohybu (organum paralelní, rovnoběžné) nebo se stranným pohybem z unisona (organum laterální, stranné), později i s protipohybem a se závěrečným střídáním souzvuků. V praxi se rozvinuly i pestřejší formy organum, b) forma komponovaného vícehlasu notredamské školy, spodní hlas (tenor) obsahuje úseky responzoriálního gregoriánského zpěvu (cantus firmus), v chorálu původně přednášené sólisticky. Vrchní hlasy (odspodu: duplum, triplum, quadruplum) jsou bohatě melismatické a probíhají v modálním rytmu. Rozsáhlý soubor organ vytvořil údajně Leoninus, složitěji ho přepracoval Perotinus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: conductus, francouzská hudba, notredamská škola, vícehlas, vokální hudba.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: