Organon[Řečtina], nástroj, prostředek poznání – Aristotelovými následovníky používané označeni pro soubor jeho spisů z logiky: Kategorie, Topiky, O sofistických důkazech, První analytiky, Druhé analytiky. Toto označení poprvé použil Diogenés Laertios při psaní Aristotelovy biografie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-