ontologieFilozofie
Filozofie, [řečtina], učení o bytí jako takovém, část filozofie, jejímž předmětem jsou fundamentální principy bytí, nejobecnější kategorie jsoucna. V nejvšeobecnějším smyslu je teorií o principech bytí každá filozofie, jak však ukazují dějiny filozofie, byla ontologie chápána zpravidla jako abstraktní nauka o bytí jako takovém. V tradičním dělení filozofie se ontologie buď ztotožňuje s metafyzikou, nebo se pokládá za její nejzákladnější část, tj. za metafyziku bytí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 11. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aristotelés ze Stageiry, bytí, energeia, filozofie práva, fundamentální ontologie, Johann Clauberg, Josef Tvrdý, jsoucno, Max Wandt, Mistr Eckhart, Nicolai Hartmann, ontický, substance.

Reklama: