normální rozložení pravděpodobnostíMatematika

Gaussovo rozložení pravděpodobností – teoretický model pro rozložení pravděpodobností takové náhodné veličiny, která je výslednicí velkého počtu drobných, navzájem nezávislých náhodných vlivů (například pozorovací chyba), jeho hustota pravděpodobnosti je úměrná funkci

\(\exp\left(-\frac{{(x-\mu)^2}}{{2\sigma^2}}\right) \) ,

kde µ a σ jsou střední hodnota a směrodatná odchylka, graficky je znázorňuje Gaussova křivka.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: normalita.

Reklama: