noosféra[Řečtina, sféra rozumu], sféra vzájemného působení přírody a společnosti, kde se rozumová lidská činnost stává určujícím faktorem vývoje. Pojem noosféra zavedl E. Le Roy ve významu náboženské víry a fideismu. Podobný obsah v měřítcích kosmické teologie dává noosféře i P. Teilhard de Chardin. V. I. Vernadskij rozvinul pojetí noosféry jako zákonitého vývojového stadia biosféry, kdy se vědecké poznání stane „geologickou silou“.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Pierre Teilhard de Chardin, příroda, Vladimír Ivanovič Vernadskij.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: