neoklasicismusHudba
Hudba, směr v 1.polovině 20. století, zvláště v období mezi dvěma světovými válkami, který využívá formotvorných a stylových podnětů staré hudby, zejména barokní (též označované neobaroko), raně klasické a klasické. Byl reakcí na stupňovanou složitost pozdního romantismu a expresionismu, spojoval přehlednou stavbu a výraznou melodiku s moderní harmonií a barevnou instrumentací. Skladatelé: S.S.Prokofjev, I.F.Stravinskij, A.Casella, P.Hindemith, B.Martinů, I.Krejčí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 11. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: belgické výtvarné umění, Erik Gunnar Asplund, Henri de Régnier, Igor Fjodorovič Stravinskij, italská hudba, Ottorino Respighi.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: