myšlenkaUvědomovaný výsledek (produkt) myšlenkové činnosti odrážející vztah mezi předměty a jevy vnějšího a vnitřního světa. Psychický (mentální) obsah zahrnující vztahy mezi entitami psychické reprezentace vnějšího světa. Tradiční kategorie užívaná v tradiční psychologii a logice, nověji zejména v introspektivně orientované psychologii. Z hlediska rozboru myšlenkové činnosti je myšlenka jejím výstupem (řešení problémové situace, chápání vztahů), má předmětný charakter, je introspektivně evidovatelná a řečí sdělovatelná, nejčastěji bývá vyjádřena větou. Myšlenka opatřená atributem pravdivosti nebo lživosti se stává logickým soudem. Psychologická struktura myšlenky je syntézou psychologického subjektu a psychologického predikátu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplex, nevědomí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: