introspekce[Latina], sebepozorování, psychologická metoda pozorování a popisu vlastních vnitřních stavů (obsahů mysli, emocionálních hnutí, citů), používaná hlavně ke zkoumání prožívání, které je objektivnímu pozorování nepřístupné. Jako ucelená metoda získávání poznatků o lidské psychice byla užívána zejména před vyčleněním psychologie z rámce filozofie (19. století). Behaviorismus a některé další psychologické směry introspekci zásadně odmítají s tím, že úmysl pozorovat své vědomí mění a zkresluje jeho stavy. I když lze tuto obtíž do určité míry odstranit použitím vzpomínkového obrazu (zpětná introspekce) nebo řízením introspekce jinou osobou (řízená introspekce), je introspekce považována z hlediska vědecké metodologie za problematickou metodu, jejíž výsledky je nutno interpretovat s krajní opatrností (začlenění introspekce do kontextu více psychologických metod).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Binet, myšlenka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: