Münsterská komuna[Minsterská], nastolení lidové vlády pod vedením anabaptistů ve vestfálském městě Münster (1534–1535). V roce 1532 byla po dohodě mezi biskupem a měšťany v Münsteru legalizována reformace. Do města se začali stahovat novokřtěnci z Nizozemí a severozápadních částí říše, kteří posléze získali většinu v městské radě. Po smrti vůdce Jana Matthyse z Haarlemu roku 1534 se vlády ve městě zmocnila skupina vedená Janem Bockelsonem (známým také jako Jan z Leydenu), v únoru provedla převrat a začala realizovat svou představu o nastolení „božího království“. Novokřtěnci drancovali kláštery a kostely, zrušili soukromé vlastnictví a peníze, bylo povoleno mnohoženství. Do Münsteru se stahovala chudina, která počtem brzo převýšila původní obyvatele. Vůdci udržovali pořádek terorem a popravami. Proti komuně vytáhlo vojsko biskupa posílené říšskými jednotkami, 24.6.1535 bylo město dobyto. Hlavní představitelé komuny byli v lednu 1536 popraveni (jejich těla byla vystavena v koších na věži chrámu sv. Lamberta až do roku 1881). Následovala vlna násilností a masakrů namířených proti anabaptistům, několik desítek tisíc z nich bylo zabito.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 3. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: anabaptisté, Jan z Leidenu, reformace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: