moral insanity[Morl insenyty, angličtina], termín zavedený do psychiatrie v roce 1835 J. C. Prichardem pro označení nekontrolovatelné násilnosti a otevřenosti pudů a citů při nesnížené rozumové kontrole, forma psychopatie (někdy psychopatoidní forma encefalopatie), vyskytující se téměř výhradně v kombinaci s jinými psychopatiemi, respektive psychopatickými rysy, morální tupost. Postižení jedinci nejsou schopni prožitku altruismu, jsou zcela ovládáni egoistickým cítěním a svůj způsob prožívání a chování poznamenaný afektivní dráždivostí, agresivitou a často impulsivními sklony k trestnému jednání pocifují jako zcela přirozený. Odchylka moral insanity se projevuje zpravidla již v předškolním věku a je těžce napravitelná, až nenapravitelná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 12. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: