Monako

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 1,95 km2.
Počet obyvatel: 32 tisíc (1998).
Hustota zalidnění: 16410 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): knížectví, konstituční monarchie (1861).
Administrativní členění: 4 distrikty.
Hlavní město: Monaco 1234 obyvatel.
Hlavní/kmické skupiny: Monegaskové (Monačané) 15% (1990), Francouzi 48%, Italové 15%.
Průměrný přírůstek obyvatel: 0,7% (1990).
Úřední jazyky: francouzština, monačtina.
Gramotnost: 99,5%.
Náboženství: římští katolíci 88%.
Měna: 1 euro = 100 eurocentů (dříve 1 francouzský frank (FRF) = 100 centimů).
Hospodářství: příjmy z cestovního ruchu a kasin.
HDP na 1 obyvatele: 20000 USD (1992).

První osadu na území dnešního Monaka založili v 5. století př.n.l. Féničané. Země byla poté postupně pod nadvládou Řeků, Kartaginců, Římanů, Vizigótů a Franků. Ve 12. století Monako získala Janovská republika, od 13. století dodnes zde vládne rod Grimaldi. V 16. století byl v zemi vyhlášen španělský protektorát, v 17. století francouzský. Po Velké francouzské revoluci bylo Monako připojeno k Francii, po napoleonských válkách zde byl vyhlášen protektorát Sardinského království. V roce 1918 byla sepsána nová protektorátní smlouva s Francií. V období 1949-2005 Monaku vládl kníže Rainier III., roku 1962 nová ústava rozdělila zákonodárnou moc mezi knížete a Národní radu. V roce 1993 vstoupilo Monako do OSN.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: akvárium, Grimaldi, Jacques-Yves Cousteau.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: