MombasaMěsto a přístav v Keni, středisko provincie, u Indického oceánu. Průmysl ocelářský, potravinářský, cementárenský, hliníku, automobilový, ropy, papírenský, sklářský, zápalek, pivovarnický. Turistický ruch (mořské lázně). Dopravní křižovatka; letiště. Knihovna, muzeum. Technika. – Mombasa byla založena v 11. století jako arabská obchodní osada, posléze se stala důležitým přístavem – centrem obchodu mezi Afrikou a Asií. V 16. století byla Mombasa cílem častých útoků Portugalců (v roce 1505 zpustošena), kteří ji koncem 16. století ovládli. Koncem 17. století přešla pod vládu ománských sultánů, ve 40. letech 18. století se její guvernér al-Mazrúí osamostatnil a založil vlastní dynastii, jež zde vládla až do roku 1836, kdy byla Mombasa připojena k Východoafrickému sultanátu. V 80. letech 19. století ovládnuta Brity, v roce 1895 se stala součástí britského protektorátu Keňa (v letech 1895 – 1905 byla jeho administrativním centrem). V 50. letech 20. století přebudována v moderní přístavní velkoměsto.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: al-Mazrúí, Nairobi.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: