mókša[Sanskrtsky vysvobození], v hinduismu jeden ze čtyř hlavních životních cílů člověka, konečné oproštění od pout hmotného bytí, stav nejvyšší blaženosti, který člověk zakouší poté, co se vymanil z koloběhu životů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: hinduismus, indická filozofie, Indické náboženství a mytologie, mímánsa, samsára.

Reklama: