mícha hřbetnímedulla spinalis – provazcovitý oddíl centrální nervové soustavy uložený u obratlovců včetně člověka v páteřním kanálu, sahající od kosti týlní po druhý obratel bederní. V šedé hmotě míšní jsou motorické nervové buňky, ovládající svými vlákny pohyby svalů, a buňky, jejichž vlákna přivádějí podněty z periferie organismu. Vlákna buněk vystupují z míchy jako přední (motorické) a zadní (senzitivní) kořeny míšní, jež vytvářejí 31 párů míšních nervů. Tyto nervy vystupují z páteře a větví se ke svalům, ke kůži a k dalším útvarům. Povrch míchy kolem šedé hmoty je tvořen systémem nervových drah, které jednak předávají impulsy do vyšších částí centrální nervové soustavy, jednak přivádějí z vyšších částí CNS podněty pro činnost motorických buněk.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: medulla, mezimozek, mozkové pleny, nervová centra, retikulární formace.