mezní stav



Mechanika, stav zatížených konstrukcí, strojů nebo součástí, při němž je ještě zaručena jejich normální funkce, avšak kdy i malé zvýšení vede k porušení této funkce. Při tom může docházet k nadměrné deformaci, vzniku trhlin, lomu nebo vybočení části, popř. ke zhroucení konstrukce. Mezní stav platí pro statické nebo krátkodobé zatížení, ale též pro zatížení periodické, kdy mezní stav je mez únavymateriálu.

Datum vytvoření: 4. 9. 2006
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: pevnost základové půdy, zatížení.