Mezinárodní olympijský výborMOV, Comité Internationale Olympique, CIO – vedoucí orgán současného olympijského hnutí. Byl založen 23.6.1894 v Paříži na návrh P. de Coubertina. K jeho hlavním úkolům formulovaným v ustavujícím dokumentu MOV, Olympijské chartě, patří pravidelné pořádání olympijských her a zajištění jejich regulérního a důstojného průběhu a podpora rozvoje amatérského sportu na celém světě. MOV rozhoduje o uznání národních olympijských výborů a mezinárodních sportovních federací, stanoví program olympijských her, vybírá město, v němž se mají hry konat atd. Členové MOV jsou vybíráni z osob žijících v zemích, v nichž je ustaven národní olympijský výbor. Jsou voleni MOV na návrh předsedy a stávají se doživotně představiteli MOV ve svých zemích. Roku 1980 měl MOV 86 členů. Vydává měsíčník Revue Olympique. Dosavadní předsedové MOV: Demetrius Bikelas (Řecko, 1894–1896), baron Pierre de Coubertin (Francie, 1896–1925), hrabě Henri de Baillet-Latour (Belgie, 1925–1942), Johannes Sigfrid Edström (Švédsko, 1942–1952), Avery Brundage (USA, 1952–1972), lord Michael Morris Killanin (Velká Británie, 1972–1980), Juan Antonio Samaranch (Španělsko, 1980–2001), Jacques Rogge (od roku 2001).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Demetrius Vikélas, Henri de Baillet-Latour.

Reklama: