metoda krystalového poleFyzika
metoda umožňující stanovit energii elektronové hladiny iontů v krystalech. Degenerované hladiny izolovaných iontů se v krystalovém poli rozštěpí v závislosti na symetrii krystalu. Například pětkrát degenerovaná d hladina izolovaného iontu se pod vlivem oktaedrického krystalového pole rozdělí na třikrát a dvakrát degenerované hladiny, což se projeví na jeho spektroskopických vlastnostech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Reklama: