Methylamin[Metylamín], CH3NH2, nejjednodušší amin, bezbarvý hořlavý, amoniakálně páchnoucí plyn, teplota varu -7 °C. Vyrábí se například reakcí methylalkoholu s amoniakem, při čemž se tvoří též dimethylamin (CH3)2NH a trimethylamin (CH3)3N, které se uplatňují například při výrobě léčiv, vývojek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-