mentální věkLékařství / Psychologie
Úroveň rozumových schopností jedince odpovídající úrovni průměrného (mediánového) dítěte příslušného fyzického věku (například jedinec odpovídající svými rozumovými schopnostmi zjištěnými v psychologických testech úrovni osmiletého dítěte má mentální věk 8 let). Mentální věk tvoří základ konstrukce klasického IQ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: