Max StirnerBiografie / Filozofie
[Štyner], *25.10.1806 – †26.6.1856, německý filozof. Je zakladatel anarchistického individualismu, stoupenec mladohegelovců, přítel a spolupracovník B. Bauera a L. Feuerbacha. Stirnerova jediná kniha Der Einzige und sein Eigentum (Jedinec a co mu náleží) svědčí o jeho krajně subjektivním idealistickém solipsismu a amoralismu. Jedinou realitou je podle Stirnera „já“, jedinec, který vytváří veškerou skutečnost. Avšak jedinec se cítí v zajetí svých výtvorů a touží po svobodě. Úplného osvobození může dosáhnout jedině tehdy, dokáže-li se svých výtvorů zbavit. Stirner proto popírá oprávnění existence nejen náboženství, ale i vlasti, mravnosti. V určitém smyslu rozvádí Stirner filozofii F. Nietzscheho. V českém prostředí jím byl inspirován L. Klíma.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: anarchismus, mladohegelovci, Moderní revue.

Reklama: