mariánský sloupVysoký monumentální sloup se sochou Panny Marie (Immaculata), obvykle na architektonicky řešeném podstavci, často se sochami zemských patronů, světců-ochránců před epidemiemi a živelními pohromami, vztyčován na ochranu před morem a válkami, zejména v období protireformace {v Čechách kolem let 1680 a 1720).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: