Mannheim

MapaMěsta a obce

[Manhajm], město v Německu v Bádensku-Württembersku v ústí Neckaru do Rýna proti Ludwigshafenu na Rýnu, 90-112 m n.m.; 307640 obyvatel (2005). Průmysl těžký, automobilový (autobusy), elektrotechnický, farmaceutický, mydlářský, ropy, jemné mechaniky, plastických hmot, energetiky, polygrafický, spotřební. Dopravní křižovatka (velký přístav – druhý největší říční přístav v Německu); letiště. Architektonické památky. Divadlo, muzeum. Univerzita (založena 1967) a jiné vysoké školy. Vědeckovýzkumné ústavy. Roku 766 byla doložena ves Mannheim, kolem roku 1275 hrad a celnice rýnských falckrabat, na začátku 17. století pevnost. 1607 městská práva, 1720-1778 hlavní město Falce. Roku 1802 připadl Bádensku.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anton Filtz, Christian Cannabich, František Xaver Richter, Ignaz Holzbauer, Jiří Čart, Mannheimská škola.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: