MandeismusNáboženství
[Mandeizmus], učení náboženské sekty vzniklé v období raného křesťanství v údolí Eufratu. Podle učení mandeismu, které má mnoho společného s názory některých gnostických křesťanských sekt a s manicheismem, ovládají člověka síly zla, jimiž jsou zastřeny světlonosné stvořitelské síly. Jedním z nositelů světla je Manda-dahhaja, ztělesnění poznání. Jako proroka uctíval mandeismus Jana Křtitele, který měl ukazovat cestu do království světla. V pozdější době se četné mandeistické obce přiklonily k manicheismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: