Magdeburg

MapaMěsta a obce
Magdeburk – Krajské a přístavní město v Německu na Labi, 50 m n.m. Průmysl těžkého strojírenství, ocelářský, chemický, farmaceutický, stavebních hmot, energetiky. Dopravní křižovatka (vnitrozemský přístav, dálnice, železnice ). Divadlo, muzea, knihovny, archív, zoologická zahrada. Technika a jiné vysoké školy. – Poprvé připomínán v roce 805; začátkem 10. století zničen, v roce 936 založena císařská rezidence, v roce 968 zřízeno arcibiskupství. V roce 1188 byla Magdeburgu udělena městská práva (magdeburské městské právo). Jedno z center dálkového obchodu zejména s obilím a solí; od roku 1294 styky s hanzou. V roce 1524 reformace. V průběhu třicetileté války v květnu 1631 téměř zničen Tillyho vojenskými oddíly. Nový rozkvětv letech 1646 – 1681 za purkmistra O. von Guericka. V roce 1680 Magdeburg připojen k Braniborsku-Prusku, v letech 1807 – 1815 součást království vestfálského. Od 19. století průmyslové centrum. 16.1.1945 při náletu z 80 % zničen. Od roku 1952 krajské město.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Pirna.