Maďarská republika radMaďarská sovětská republika, Maďarská komuna – dočasný státní útvar na území Maďarska existující v období od 21.3.1918 do 1.8.1919, vzniklý v důsledku hluboké politické i hospodářské krize v Maďarsku po 1. světové válce a pod vlivem bolševické revoluce v Rusku. Po vyhlášení republiky rad došlo k ustavení revoluční vlády, složené z komunistů a sociálních demokratů, kteří se téhož dne (21.3.) sloučili v jednotnou Socialistickou stranu Maďarska. Předsedou revolouční vlády se stal sociální demokrat S. Garbai (*1879–†1947), jejím hlavním politickým představitelem byl ministr zahraničí komunista B. Kun. Vláda Maďarské republiky rad znárodnila doly, banky, doprau a továrny nad 20 zaměstnanců, vyvlastnila pozemkový majetek nad 100 jiter (57 ha) půdy, zavedla osmihodinovou pracovní dobu, všeobecné hlasovací právo. Stará armáda, policie a četnictvo byly odzbrojeny a byla vytvořena maďarská Rudá armáda. V červnu 1919 byla na Všemaďarském sjezdu rad přijata ústava Maďarské republiky rad a byl zvolen Ústřední výkonný výbor republiky. Z podnětu západních mocností napadli československá a rumunská vojska Maďarskou republiku rad a ta přechodně obsadila značnou část jižního a východního Slovenska, kde vyhlásila Slovenskou republiku rad. Koncem července 1919 podlehla Maďarská republika rad přesile intervenčních armád podporovaných domácí pravicí a rozpadla se.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Janoušek, Béla Ilés, Jenó Landler, Kaposvár, maďarské výtvarné umění, Mihály Károlyi, Miklós Horthy, Slovenská tlačová kancelária.