lyceum[Latina < řečtina], podle řeckého Lykeion, tj. posvátný okrsek Apollóna Lykeia v Athénách. Původně athénské gymnázium, od roku 335 př.n.l. zde své filozofické přednášky uváděl Aristoteles, který zde postupně vybudoval peripatetickou školu. Odtud název různých vyšších vzdělávacích ústavů. Od l6. století jako lyceum označovány vyšší latinské školy. V Rakousku dvou- až tříletý filozofický kurs navazující na gymnázium. Ve Francii, Nizozemsku a v jiných zemích dodnes název výběrové střední školy. U nás na začátku 20. století byly takto označovány šestitřídní střední školy dívčí. Někdy, zejména v zahraničí je toto označení používáno jako synonymum pro střední všeobecnou vzdělávací školu, tedy gymnázium.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Akademia Zamojska.