Lorenzo VallaBiografie
*1405 nebo 1407 – †1.8.1457, (Laurentius), italský humanista, jeden ze zakladatelů vědecké filolofickohistorické kritiky starověkých textů. Prokázal podvrženost Konstantinovy donace. Jako filozof vystupoval proti scholastice a křesťanskému asketismu. Byl inspirován Quintilianem, měl kontakty s epikurejskou opozicí vůči aristotelismu a stoicismu. Z této spolupráce vytěžil dialog De voluptate (O rozkoši). Dílo bylo odsouzeno církví a vystaveno útokům. Pro člověka je podle Vally (podobně jako u Epikúra) největším dobrem voluptas (rozkoš), jež záleží v radosti ducha i těla. V díle De libero arbitrio (O svobodě vůle) se zabýval boží presciencí (prozřetelností) a jejím smířením s lidskou svobodou. Svoboda přísluší chtění člověka. Protiklad se nedá smířit jinak než duchem pokory, vymyká se racionální spekulaci. Ve své dialektice hájil zásadu, že pravda žije v bojích škol. Svými překlady z řečtiny seznamoval středověkou Evropu s díly antických historiků, zejména Hérodota a Thukydida.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons I. (V.), humanismus, Konstantinova donace.