HérodotosHistorie
*kolem 484 – †po 430 př.n.l., řecký historik. Podnikal studijní cesty a z autopsie čerpal poznatky o řeckém světě, Egyptu a Babylónii. Své Dějiny rozdělil do 9 knih, prvé čtyři věnoval dějinám východních národů do roku 500 př.n.l., v pěti zbývajících knihách popsal řeckoperské války do roku 478 př.n.l. Zájem soustředil na politické události, vlastní vyprávění proložil etnografickými a literárními odbočkami. Vývoj světa chápal jako konfrontaci helénských tradic s orientálními a jeho dílo je prvním pokusem v historiografii o filozofii dějin. Jeho dílo je zároveň prvním vylíčením řeckých národních dějin a prvním obecným popisem dějin na základě jednotícího hlediska, proto byl Hérodotos nazván otcem dějepisu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 2. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Atlantský oceán, cestopis, delta, Etemenanki, Jan Kvíčala, Lorenzo Valla, Moeris, řecká literatura antická, Skytové.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: