Liberální stranaPolitologie
Bulharská politická strana, založená roku 1879 jako představitelka zájmů rolnictva, drobné a střední buržoazie a inteligence. Prosadila přijetí demokratické ústavy Bulharského knížectví (Trnovská ústava 1879) a v letech 1880–1881 jako vládnoucí strana uskutečnila administrativní, soudní, finanční a školskou reformu. Po absolutistickém státním převratu knížete Alexandra I. Battenberga (1881) stála Liberální strana v čele boje za obnovení Trnovské ústavy. V letech 1884–1896 se postupně rozpadla na několik samostatných stran: Demokratickou stranu (P. Karavelov), Národní liberální stranu (S. Stambolov), Pokrokově liberální stranu (D. Cankov) a tzv. Liberální stranu A. Radoslavova.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dragan Cankov, Stefan Stambolov.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: